Bike 4 All  logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 46.78

8 donateurs

Bike 4 All

Bike 4 All
Bike 4 All is een zelfstandige stichting, opgericht en geleid door uit de basis van de wielersport afkomstige vrijwilligers. De missie luidt: “ het verlenen van support aan wielerorganisaties die over onvoldoende deskundigheid, ervaring en/of middelen beschikken om hun sport tot bloei te kunnen brengen. In concreto zal de steun veel al verleend worden aan organisaties in ontwikkelingslanden. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn onze uitgangspunten.

Draagvlak
Bij het realiseren van de doelstellingen vindt Bike 4 All het een uitdaging zich te verzekeren van de steun en inbreng van collega wielerliefhebbers (in Nederland). Daarnaast weten we ons gesteund door een Raad van Aanbeveling.

Aanpak
Bike 4 All zal bij voorkeur kleinschalig werken en wil zijn bijdrage leveren o.a. door het geven van adviezen, verzorgen van trainingen en stages, hulp bij materiaalaanschaf en onderhoud. Uitgangspunt hierbij is het vraaggericht werken. Een belangrijk element is het winnen en mobiliseren van partners. Netwerkvorming zien we als voorwaarde voor succes.

Financiering
De financiering van de projecten en de running costs van de Foundation putten wij uit bijdragen van sponsoren en uit de Vriendenclub Bike 4 All. 

Website: http://www.bike4all.nu