Memisa België logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 8.71

3 donateurs

Memisa België

Memisa ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Haar doel is essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren, vooral voor de meest kansarmen, zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging. Dit gebeurt door duurzame opbouw programma’s, kleinschalige initiatieven en noodhulp in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Memisa is een christelijk geïnspireerde organisatie die de mens, in de eerste plaats de minst gegoede, centraal stelt. Het gaat om een “integrale benadering” van de mens, d.w.z. om het algemeen welzijn van de mens in zijn omgeving en niet louter om de afwezigheid van ziekte. Ze wil die dienstverlening aan de bevolking op een actuele en toekomstgerichte wijze blijven verzekeren.

De geleidelijke overdracht van verantwoordelijkheden om de lokale autonomie te stimuleren, staat centraal. Daarvoor werkt Memisa samen met betrouwbare, lokale partners. Dit gebeurt in een open dialoog, op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

Een andere dimensie is het versterken van de samenwerking met andere NGO’s en donoren en tevens ook met andere sectoren (landbouw, economie en onderwijs).

Website: http://www.memisa.be