Weeskinderen in Mali logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 143.11

11 donateurs

Weeskinderen in Mali

Stichting Weeskinderen in Mali (W.I.M.) biedt hulp aan kansarme kinderen, die om welke reden dan ook aan hun lot zijn overgelaten. De Stichting is verbonden aan het Centre d'Écoute in de hoofdstad Bamako,     waar deze kinderen worden opgevangen. Het doel van de Stichting is om door middel van opvang, voeding, gezondheidszorg en alfabetisering de levensomstandigheden van deze kinderen duurzaam te verbeteren
en bij te dragen aan een hoger ontwikkelingsniveau.

Website: http://www.stichtingwim.nl