PAS Nederland logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 51.99

14 donateurs

PAS Nederland

PAS is de onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen uit het Autisme Spectrum. PAS houdt zich onder andere bezig met belangenbehartiging, lotgenoten contact, het geven van voorlichting en advies, informatie bieden via onder andere de nieuwsbrief en de website en het organiseren van activiteiten voor de doelgroep. 

Werkwijze:

PAS is een “voor en door” organisatie. Dit houdt in, dat alle (vrijwilligers)werkzaamheden worden uitgevoerd voor en door mensen die zelf een vorm van autisme hebben, en een (minimaal) normaal intelligentieniveau. PAS werkt vanuit het perspectief en de behoeften van de normaal- tot hoogbegaafde volwassenen (18 jaar en ouder) met een autismespectrumstoornis (ASS).

Activiteiten:

Lotgenotencontact en gespreksgroepen:

Bij PAS kunnen normaal begaafde volwassenen met een ASS op verschillende manieren andere mensen met een ASS ontmoeten:
-via contactdagen,
-door deel te nemen aan gespreksgroepen,
-door mee te wandelen met onze wandeltochten, genaamd AFWAS-wandelingen (Algemene Federatie van Wandelaars uit het Autisme Spectrum),
-door mee te gaan met uitstapjes onder de noemer “MASSA” (Mensen uit het Autisme Spectrum Samen Actief),
-door je als vrijwilliger in te zetten voor PAS.

Belangenbehartiging

PAS probeert op diverse manieren de stem van de volwassene met een autismespectrumstoornis te laten horen, bijvoorbeeld door overleg en samenwerking met andere organisaties, en door via diverse media (o.a. website, nieuwsbrief) te laten horen wat volwassenen met een ASS bezighoudt. PAS is betrokken bij de totstandkoming van de multidisciplinaire GGZ-richtlijn diagnostiek en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis. Waar mogelijk zijn we betrokken bij de ontwikkeling van zorgprogramma’s van GGZ-instellingen.

Werkgroepen

PAS kent diverse werkgroepen, waarin de leden zich actief bezighouden met een bepaald thema, zoals Wonen of Zorg.

Voorlichting, informatie en advies

Via email of telefonisch worden vragen van mensen beantwoord rondom autisme bij volwassenen en/of de activiteiten van PAS. Leden van PAS kunnen op aanvraag een lezing verzorgen over diverse onderwerpen. Bij projekten van derden kunnen mensen van PAS meedenken en adviseren vanuit het oogpunt van onze doelgroep.

Media

PAS kent een eigen website en een nieuwsbrief. Ook is PAS te vinden op diverse social media (o.a. LinkedIn). Meerdere schrijvers, columnisten en dichters verzorgen bijdragen. De gedichten (poëzie) zijn te vinden op PoezPAS: http://poezpas.pasnederland.nl.

Website: http://www.pasnederland.nl