Stichting Nour logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 119.41

9 donateurs

Stichting Nour

Stichting Nour draagt bij aan ‘Global Mental Health’. Kennis en middelen op het gebied van zorg voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen zijn ongelijk verdeeld over de wereld. Maar er zijn ook veel verschillende visies op zorg en gezondheid. Het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen schept kansen en verrijkt alle betrokkenen.

 

Het werkgebied van stichting Nour is Marokko. Door middel van korte uitwisselingsprojecten met een duidelijke focus, delen ouders en professionals kennis en ervaring. De projecten richten zich op: ‘tools voor ouders’, ‘uitwisseling van kennis’ en ‘speciaal onderwijs’ voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en autisme.

Website: http://www.stichtingnour.nl