Spreekt voor zich  logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 25.11

7 donateurs

Spreekt voor zich

‘Spreekt voor zich’: De behandeling voor kinderen met selectief mutisme .

Selectief mutisme is een angststoornis waarbij kinderen in sommige situaties consequent niet praten. Bijvoorbeeld op school of tegen mensen die ze niet zo goed kennen. Kinderen met selectief mutisme kunnen hun angst om te spreken overwinnen. Dit lukt ze echter vaak niet zelf; zeker niet als de periode van zwijgen lang duurt. Dan is het belangrijk iets te doen, want lange tijd niets kunnen zeggen tegen anderen is frustrerend en een belemmering voor de ontwikkeling.

 

Voor ouders en scholen is het vaak moeilijk om informatie over selectief mutisme te vinden. De Stichting behandeling selectief mutisme wil hier verandering in brengen. Zij stelt zich ten doel via een website goede informatie toegankelijk te maken voor ouders, leerkrachten en professionals en een uitgewerkt behandelprogramma beschikbaar te maken. Zij wordt hierbij geholpen door donateurs en de inzet van vrijwilligers uit het vakgebied. Hiermee is de basis gelegd voor een eigentijds en uniek behandelprogramma voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar.

 

Het gedragstherapeutische behandelprogramma “Spreekt voor zich” helpt kinderen om stapje voor stapje hun spreekangst te overwinnen. Ouders en school worden actief bij de behandeling betrokken. Naast het durven spreken in de klas, neemt het versterken van een positief zelfbeeld en het vergroten van het zelfvertrouwen een belangrijke plaats in. Alle betrokkenen bij een kind krijgen toegang tot het beveiligde webportaal van “Spreekt voor zich”. Hier zijn alle materialen te vinden, wordt informatie uitgewisseld en kan de voortgang van het kind worden gevolgd. Er zijn tips voor thuis en op school, spel ideeën en werkbladen voor in de therapie. Het kind krijgt hier toegang tot de speciaal ontwikkelde serious game “Het Luiderslot”. De game is uitdagend, leuk en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Het geheimzinnige kasteel “Het Luiderslot” leidt kinderen spelenderwijs door de therapie. Op de website www.spreektvoorzich.nl vindt u uitgebreide informatie over selectief mutisme, over het behandelprogramma “Spreekt voor zich” en “Het Luiderslot”.

Dankzij de steun van donateurs en vrienden van onze stichting zijn we ver gekomen met het realiseren van onze doelen. Daar zijn we hen erg dankbaar voor. Toch zijn we er nog niet. Wij hebben nog steeds donaties nodig voor uitbreiding en vernieuwing van ons programma. Daarom zijn wij blij met elke donatie via YouBeDo

Voor uitgebreide informatie en de mogelijkheid tot het opnemen van contact verwijzen we u graag naar onze. 

Website: http://www.spreektvoorzich.nl