Burung Manyar logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 60.62

5 donateurs

Burung Manyar

In de Trouw Goede Doelen Top 50 (2012) is Stichting Burung Manyar op de tweede plaats zowel in de algemene categorie als in de categorie Internationale Hulp geëindigd. Dat geeft een hoge mate van betrouwbaarheid en effectiviteit aan. Hopelijk is dit een stimulans om Stichting Burung Manyar te steunen om nog meer Indonesische nierpatiënten nog doelmatiger te kunnen helpen. Koop boeken bij YouBeDo.com. Dat helpt!

 Burung Manyar is de Indonesische naam van de Wevervogel. Het mannetje weeft een zeer ingewikkeld nest om het vrouwtje en de jongen een optimale vorm van veiligheid en zekerheid te bieden. Stichting Burung Manyar (De Wevervogel) wil dit Indonesische nierpatiënten bieden.
 
Indonesische nierpatiënten met een donornier hebben dagelijks zeer dure medicijnen nodig om afstoting van de nier te voorkomen. Levenslang. Geen enkele verzekering betaalt die. Een patiënt moet ze zelf betalen. Dit is zo goed als onmogelijk.


Stichting Burung Manyar (De Wevervogel) stelt zich daarom primair tot doel:
- aan Indonesische nierpatiënten in het algemeen steun te bieden en het leven van patiënten met een donornier in het bijzonder zeker te stellen en de kwaliteit ervan te verbeteren;
- hen de aanschaf van levensnoodzakelijke anti-afweermedicijnen te garanderen, voor nu, maar ook voor een zo lang mogelijke termijn na nu, als de middelen dat toestaan;
- daartoe een financieel fonds op te bouwen en te beheren.\

 

De meeste activiteiten van Stichting Burung Manyar zijn dus gericht op de opbouw van dat fonds om daarmee de doelstelling te bereiken.


Met uw aankoop steunt u onder andere:

 Ary Krisnawati Zij leeft met een donornier van haar vader, die slechts matig functioneert wegens infectieziektes. Ze heeft daardoor tweemaal per week hemodialyse nodig. Ary kent veel nare bijverschijnselen van haar ziekte, zoals botontkalking.
Per jaar heeft zij € 4.800,00 nodig voor medicijnen die niet door de verzekering gedekt worden.

 

 


Muhammad Hij leeft met een donornier van zijn zus. Dankzij onze  medicijnhulp is hij verzekerd van een zo normaal mogelijk bestaan. Hij rondde zijn studie rechten af, vond een baan op de Nationale Rekenkamer van Indonesië en trouwde. Op 1 september 2012 werd zijn zoon Rasya geboren.
Zijn ambtenarenverzekering vergoedt de medicijnen die hij nodig heeft niet. Die kosten per jaar € 4.320,00

 


Kamal Arafat Het hele familievermogen was opgegaan aan de transplantatie en medicijnen en er was geen perspectief meer. Kamal kreeg last van grote depressiviteit. Onze medicijnhulp gaf een positieve wending aan zijn leven. Hij vond zijn levenslust terug, vond een nieuwe baan en trouwde met een jeugdvriendin. Op 8 augustus 2012 werd hun dochter geboren, Osa. Zijn medicijnen worden door geen verzekering vergoed: € 4.500,00 per jaar.

 

Zie onze website voor meer informatie. Daar kunt u zich ook opgeven als vaste donateur/sponsor.

 

Volg ons op Facebook

Website: http://www.burungmanyar.nl