Work with Nature logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 2,259.30

494 donateurs

Work with Nature

Stichting Work with Nature is een jonge Nederlandse non-profit organisatie die in het leven is geroepen om belangrijke tropische natuurgebieden te behouden voor de toekomst.

Visie: Hoewel milieuproblematiek, duurzaamheid en natuurbehoud op mondiaal niveau steeds meer erkenning genieten, staat onze groene aarde nog altijd onder druk. Nationale en internationale weten regelgeving met betrekking tot natuurbescherming blijken op lokaal niveau vaak niet goed te functioneren. Hierdoor is het aan onafhankelijke
organisaties om oplossingen te vinden om ontbossing tegen te gaan. Aangezien de tropen de hoogste biodiversiteit herbergen en een tekort aan geld hier een prominente rol speelt in besluitvorming, ligt hier de grootste uitdaging. Stichting Work with Nature wil deze uitdaging aangaan!

Missie: Het doel van Stichting Work with Nature is het beschermen van 400 hectaren bedreigd regenwoud in Costa Rica, Midden-Amerika. Aan de rand van dit gebied staat de realisatie van een onderzoekcentrum gepland. Hier zullen accommodaties komen voor stagiair(e)s, vrijwilligers en cursisten voor Spaanse lessen. Het onderzoekscentrum zal gericht zijn op duurzaamheid en zal zichzelf (voor zover mogelijk) voorzien van energie, water en voedsel. De lokale gemeenschap zal van dit centrum profiteren door het ontstaan van banen en een afzetmarkt voor tal van lokale producten.

Website: http://www.work-with-nature.com/nl/


Voltooide projecten van Work with Nature

Work with Nature: Aankoop 10.000 m2 regenwoud

Work with Nature

Doelbedrag € 1.500,00
Costa Rica, nabij Parque Nacional Barbilla

Draag bij aan de aankoop van 1 hectare regenwoud in Costa Rica, zodat dit binnen het reservaat van Work with Nature komt te vallen. 

Stichting Work with Nature koopt hectares regenwoud aan van particuliere eigenaren in Costa Rica.
Iedere vierkante meter die is aangekocht wordt onder de boswet van Costa Rica geplaatst. Dit houdt in dat dit regenwoud niet alleen actief door de Work with Nature rangers wordt beschermd, maar ook bij wet beschermd is. 
Dit kan echter alleen als het regenwoud in bezit van de stichting is.
Help daarom bij de aankoop van de volgende hectare!

Meter voor meter komen we zo dichter bij nationaal park Barbilla en zorgen we voor een aaneengesloten stuk beschermd regenwoud waar de jaguar en tapir weer terug kunnen keren en onbezorgd kunnen leven. 

Uiteindelijk wil Work with Nature 2000 hectare regenwoud beschermen om een bufferzone te creëren rondom nationaal park Barbilla. Dit gebied valt binnen de 'wildlife corridor', die het voor dieren mogelijk moet maken om tussen Noord en Zuid Amerika te migreren.  
Iedere hectare die wordt aangekocht en beschermd vergroot de biodiversiteit die behouden blijft en zorgt voor meer bewustzijn bij de lokale bevolking. 

Het regenwoud wordt niet letterlijk per hectare gekocht, maar per perceel van tussen de 20 en 50 hectare. Voor iedere aankoop moeten er namelijk kosten worden gemaakt voor belastingen, notariskosten, kadaster en een landmeter.
De exacte kosten variëren per aankoop, maar zijn ongeveer 5% van de totale aankoopprijs. 

Lees meer Lees minder