Work with Nature logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,994.22

435 donateurs

Work with Nature

Stichting Work with Nature is een jonge Nederlandse non-profit organisatie die in het leven is geroepen om belangrijke tropische natuurgebieden te behouden voor de toekomst.

Visie: Hoewel milieuproblematiek, duurzaamheid en natuurbehoud op mondiaal niveau steeds meer erkenning genieten, staat onze groene aarde nog altijd onder druk. Nationale en internationale weten regelgeving met betrekking tot natuurbescherming blijken op lokaal niveau vaak niet goed te functioneren. Hierdoor is het aan onafhankelijke
organisaties om oplossingen te vinden om ontbossing tegen te gaan. Aangezien de tropen de hoogste biodiversiteit herbergen en een tekort aan geld hier een prominente rol speelt in besluitvorming, ligt hier de grootste uitdaging. Stichting Work with Nature wil deze uitdaging aangaan!

Missie: Het doel van Stichting Work with Nature is het beschermen van 400 hectaren bedreigd regenwoud in Costa Rica, Midden-Amerika. Aan de rand van dit gebied staat de realisatie van een onderzoekcentrum gepland. Hier zullen accommodaties komen voor stagiair(e)s, vrijwilligers en cursisten voor Spaanse lessen. Het onderzoekscentrum zal gericht zijn op duurzaamheid en zal zichzelf (voor zover mogelijk) voorzien van energie, water en voedsel. De lokale gemeenschap zal van dit centrum profiteren door het ontstaan van banen en een afzetmarkt voor tal van lokale producten.

Website: http://www.work-with-nature.com/nl/