Waar Ontwikkeling Werkt logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,115.02

295 donateurs

Waar Ontwikkeling Werkt

Stichting WOW werkt samen met Stichting Veldwerk in Nepal. Stichting Veldwerk werkt samen met lokale NGOs waar EFF één van is: een Nepalees geregistreerde non-profit organisatie.

Het ondersteunen van de absoluut kansarmen in het vervolgen van hun onderwijs voor een betere toekomst in de leeftijd van 3 tot 21 jaar oud.

Aan de hand van een criteriatabel worden de kinderen wel of niet toegelaten tot de studiebeurzen, die mede ingevuld worden aan de hand van thuisbezoeken. Als een student in aanmerking komt, wordt een persoonlijke begroting opgesteld die voldoet aan de specifieke eisen van de student, denk hierbij aan toelage voor studieboeken, medicijnen maar wellicht ook kostschool.

Website: http://www.waarontwikkelingwerkt.nl