Product of Prison logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 17.81

6 donateurs

Product of Prison

Stichting Product of Prison (POP)

Het leven in gevangenissen in ontwikkelingslanden is moeilijk als gevolg van overbezetting, lange voorarresttijden en slechte leefomstandigheden. Rehabilitatie en voorbereiding voor terugkeer in de maatschappij hebben een lage prioriteit door gebrek aan middelen en te weinig staf. Daarnaast vindt de publieke opinie dat gevangenissen dienen als plaaten van bestraffing in plaats van rehabilitatie. Jammer genoeg werkt dit ten nadele van mensen die al vaak weinig kansen hebben gehad in hun leven. Bovendien draagt het bij aan hoge recidivecijfers en financiële en maatschappelijke kosten, die daar vaak uit voortkomen.

Onze missie
Product of Prison (POP) is een Nederlandse non-profitorganisatie die actief is in de gevangenissen in Oeganda. POP heeft als doel om een bijdrage te leveren  aan  succesvolle rehabilitatie en reintegratie van gevangenen in ontwikkelingslanden door hen te trainen in beroepsvaardigheden en door het bieden van artistieke en sociale activiteiten. Door het opdoen van professionele vaardigheden, kennis, ervaring en inkomsten tijdens hun gevangenisperiode zijn gevangenen beter voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij. Daardoor kan een terugval in de criminaliteit makkelijker voorkomen worden. POP streeft naar het vergroten van zelfredzaamheid, zelfrespect en  zelfvertrouwen van gevangenen.
 
Onze methode
Werkloosheid is een serieus probleem in Oeganda en zeker voor ex-gevangenen. Daarom is een van onze doelen om gevangenen (beroeps-) vaardigheden te leren die ze gemakkelijk na hun vrijlating kunnen gebruiken om hun eigen inkomen te verdienen. POP kiest activiteiten die geen hoge opstartkosten nodig hebben en die produkten of diensten genereren die makkelijk kunnen worden verkocht in de lokale gemeenschappen. Dit betekent dat ex-gevangenen na hun vrijlating niet afhankelijk hoeven te zijn van familie, vrienden, potentiële werkgevers of zelfs criminele activiteiten om te overleven. Daardoor worden hun kansen op sucessvolle reïntegratie in de gemeenschap vergroot.  

POP-produkten
Door de verkoop van produkten en diensten van (ex-) gevangenen probeert POP te verzekeren dat gevangenen niet afhankelijk worden van giften van NGOs of hun vaak arme families, maar dat ze de mogelijkheid krijgen om zelf enige inkomsten te verdienen. Daarmee kunnen ze benodigdheden in de gevangenis kopen, zoals gebalanceerd voedsel of een deken. Ook kunnen ze hiermee een bijdrage leveren aan hun families (bijv. voor schoolgeld van hun kinderen) of wat geld op zij leggen voor hun nieuwe start na de gevangenis (bijv. voor accommodatie en het opzetten van inkomensgenererende activiteiten).  

Wie zijn wij?
Product of Prison is opgericht in 2010 door de criminologe Celesta Duivenvoorde, nadat ze een gebrek aan steun voor gevangenen had waargenomen tijdens haar werk in gevangenissen in Burundi en Uganda. De rest van het POP-team bestaat uit ex-gevangenen, die hierbij een geweldige kans krijgen om hun leven een nieuwe start te geven en die POP belangrijke inzichten geven in wat het hardst nodig is. Het werk van POP is daarnaast afhankelijk van de tijd en inspanningen van betrokken vrijwilligers.
 
Meer informatie?

Voor meer informatie over onze projecten:
www.productofprison.org
www.facebook.com/productofprison
twitter.com/ProductofPrison

Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kunt u zich op www.productofprison.org/htm/stayintouch.htm aanmelden voor onze e-nieuwsbrief. Voor al uw vragen en opmerkingen, voor aanmelding als donateur of bij interesse in vrijwilligerswerk kunt u contact met ons opnemen via:  info@productofprison.org.

Website: http://www.productofprison.org