Casa Hogar Elias

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 2.07

1 donateurs

Casa Hogar Elias

Yann Copley, de oprichter van Casa Elias, is tijdens zijn reizen door Centraal Amerika in 2006 gefascineerd geraakt door Honduras, de inwoners en hun cultuur. Hij heeft diverse weeshuizen bezocht en realiseerde zich hoeveel hulp de kinderen in dit land nodig hebben aangezien er weinig ondersteuning is van Internationale Humanitaire Organisaties.

Het gemis aan noodzakelijke hulp is voor hem de motivatie geworden om zijn toekomst geheel te wijden aan de opvang van dakloze en mishandelde kinderen.

Vier jaar lang heeft hij als vrijwilliger gewoond en gewerkt in het weeshuis Hogar Emanuel in San Pedro Sula, de tweede grootste stad van Honduras. Tevens is hij lid van een team dat straatkinderen opvangt, “Fundacion Sampedrana”, die veelal verslaafd zijn geraakt aan drugs.

In 2010 heeft hij zelf een kindertehuis geopend waar misbruikte en verwaarloosde kinderen in kleine groepen van 6-8 kinderen in huiselijke sfeer opgevangen worden.

Website: http://www.casaelias.org