Bethesda voor Peru logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 24.25

7 donateurs

Bethesda voor Peru

Medische hulp voor kansarmen

Voor de allerarmsten in het noorden van Peru is er in Chepén de medische praktijk Betesda, die wordt gerund door José, een Peruaanse arts. Samen met een assistente en met hulp van zijn Nederlandse vrouw, die ook medisch geschoold is, werkt hij voor dat deel van de bevolking dat geen financiële mogelijkheden heeft om gebruik te maken van de reguliere medische zorg. Zij hebben de dokterspraktijk opgezet om de doelgroep gratis of tegen een kleine bijdrage, al naar gelang hun mogelijkheden, medische hulp te geven. De Bethesda-praktijk heeft zijn onmisbaarheid meer dan bewezen; er worden jaarlijks meer dan 3500 patiënten geholpen. De praktijk is vijf dagen per week open. Naast het werk in de praktijk worden, voor zover tijd en geld toelaten, zogenaamde "campagnes" uitgevoerd. Deze campagnes vinden plaats in de wat verderaf gelegen gehuchten en zijn bedoeld voor medische hulp aan mensen die niet naar de praktijk toe kunnen komen en voor voorlichting over o.a. hygiëne en basisgezondheidszorg.

 

De stichting Bethesda voor Peru heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om voor deze "werkers in het veld" gelden te zoeken en hen verder vanuit Nederland met raad en daad terzijde te staan. Zij worden niet gesteund door enige andere officiële organisatie. De stichting Bethesda voor Peru werkt alleen met vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. Dit betekent dat er maar weinig kosten zijn en donaties nagenoeg geheel ten goede komen aan het werk voor de allerarmsten in Peru. Op de website van de stichting Bethesda voor Peru, www.bethesdavoorperu.nl, vindt u meer informatie, o.a. rondzendbrieven over het werk in Peru. Een bezoekje waard! Door uw bijdrage aan de stichting Bethesda voor Peru kunnen José en zijn vrouw hun waardevolle werk voortzetten. Dank alvast namens hen.

Website: htttp://www.bethesdavoorperu.nl