1%Club - School in a Slum logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 374.08

42 donateurs

1%Club - School in a SlumSchool in a Slum

Kangemi is een sloppenwijk in Nairobi met meer dan 100,000 inwoners. De mensen uit Kangemi zijn arm en proberen te overleven door het verkopen van vers fruit op straat of klusjes te doen als timmerman. In Kangemi staan twee openbare scholen en een aantal privéscholen. Toch gaan veel kinderen niet naar school  omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen of de kinderen wees zijn doordat hun ouders gestorven zijn aan HIV of AIDS. Deze kinderen worden gedwongen om op straat te bedelen.

 

Het Overseers Education Centre is opgericht door Dan en Benjamin. Zij zagen de noodzaak om een school te bouwen voor de allerarmsten uit Kangemi. Van restmaterialen bouwden zij een aantal klaslokalen en vroegen leraren uit de buurt om les te geven aan de kinderen. Op dit moment heeft de school al meer dan 150 leerlingen die voor een klein bedrag onderwijs kunnen volgen. De school is volledig afhankelijk van donaties, met name van backpackers, die ook nog eens helpen als vrijwilliger of leraar.

 

Doordat het aantal leerlingen snel toeneemt heeft de school te weinig ruimte om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Met name de groepen 7 en 8 ondervinden veel hinder hiervan, zij delen op dit moment een klaslokaal. Er is een extra lokaal nodig waar de leerlingen uit groep 8 op hun eigen niveau les kunnen krijgen.

 

Dan en Benjamin willen het lokaal maken van duurzame materialen (zoals hout en staal). Zodat er een prettige leeromgeving ontstaat die de leerlingen ook bescherming biedt tegen de weersomstandigheden.

 

Doel op korte termijn: een klaslokaal bouwen voor groep 8

Doel op lange termijn: het verbeteren van de leeromgeving en de kwaliteit van het onderwijs