Nederland in Dialoog

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 131.56

4 donateurs

Nederland in Dialoog

Dag en Week van de Dialoog
Onder de vlag Nederland in Dialoog worden in een groeiend aantal steden en gemeenten (80 in 2012) over het hele land verdeeld,  jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Deze dialoogdagen vormen samen de Week van de Dialoog. In 2013 vindt de zesde nationale Week van de Dag van de Dialoog plaats (4 - 10 november 2013).

De eerste Dag van de Dialoog ontstond in 2001 in Rotterdam. Sinds 2007 wordt het concept door Nederland verspreid. Initiatief hiertoe werd genomen door Nieuwe Maan en Art.1.

 

Innovatie
Sinds 2011 zet Nederland in Dialoog in op innovatie en partnerschappen met andere maatschappelijk initiatieven waar het voeren van dialoog van meerwaarde is voor het bereiken van de maatschappelijke doelstelling. En op het ontwikkelen van trajecten binnen organisaties of in publiek-private coalities rond maatschappelijke thema's waar dialoogmethodiek wordt overgedragen of toegepast. De jongerendialoog WORLD=U in partnerschap van Rabobank en WNF die in 2012 wordt opgestart is hiervan een voorbeeld. Zo ook de bijdrage van Nederland in Dialoog aan de MBO conferentie in 2009, 2010 en 2011 en de inzet van dialoog in het in UvA/VU honoursprogramma The Learning Lab.