WorldGranny logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 31.28

5 donateurs

WorldGranny

WorldGranny is een non-profit organisatie die streeft naar empowerment van ouderen, in het bijzonder van oudere vrouwen, en naar het uitbannen van (extreme) armoede.

WorldGranny draagt bij aan de verbetering van de leefsituatie van ouderen, hun families en gemeenschappen in ontwikkelingslanden. In Nederland werkt WorldGranny aan bewustwording omtrent de situatie van ouderen in ontwikkelingslanden en werft zij fondsen voor het ondersteunen van projecten in deze landen.

Website: http://www.worldgranny.nl