Bewa Ghana logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 23.97

4 donateurs

Bewa Ghana

Stichting Bewa Ghana biedt ontwikkelingshulp in Ghana in de meest ruime zin van het woord, onder meer door projecten en ondersteuning van activiteiten die zich richten op onderwijs en het bevorderen van de sociaaleconomische ontwikkeling van (wees)kinderen en jongvolwassenen, met als doel verbetering van levensomstandigheden en zelfredzaamheid.
De stichting is ontstaan na vrijwilligerswerk gedaan door Lola Nouwens, voorzitter, gedurende meerdere reizen naar Ghana in de periode van 2006-2012. Sinds 5 september 2012 is de stichting officieel geregistreerd bij notariskantoor Van ’t Hooft en Van Rosmalen te Boxtel.


Stichting Bewa Ghana opereert vanuit een humanistisch gedachtegoed en vindt dat, hoewel ieder mens verschillend is, we allemaal gelijke rechten hebben. Wij geloven in het kunnen van de mens en geloven dat de samenleving er beter op wordt als we onze welvaart, kennis en ideeën delen. Speciaal richten wij ons op kinderen en jongvolwassenen, omdat zij volgens ons veel kunnen bijdragen aan de toekomst van hun omgeving. Over vijf jaar hopen wij een stabiele stichting te zijn met een vast maandelijks inkomen, zodat we in staat zijn lopende projecten draaiende te houden en nieuwe initiatieven te kunnen oppakken. We willen ons in Ghana laten registreren en daar een lokaal bestuur samenstellen. Ons huidige bestuur in Nederland bestaat uit vijf personen, waarvan er drie in Ghana zijn geweest.

 
Onze projecten komen voort uit wensen en behoeften van de lokale bevolking. Op dit moment ondersteunt Stichting Bewa Ghana voornamelijk Mother Cares Orphanage and Welfare Home, een weeshuis in Agona Swedru waar ongeveer 75 kinderen van alle leeftijden wonen. Enerzijds wordt ondersteuning geboden op het gebied van onderwijs, anderzijds proberen we het weeshuis steeds meer zelfvoorzienend te maken.


Donaties die worden gedaan komen tegoed aan de projecten, deze zijn te vinden op http://www.stichtingbewaghana.nl

Website: http://www.stichtingbewaghana.nl