Vrouwen van Nu voor Vrouwen in Peru logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 403.82

71 donateurs

Vrouwen van Nu voor Vrouwen in Peru

Versterking positie vrouwen in Peru

Edith: “Vier jaar geleden liepen de cavia’s los in de woonkamer. Nu hebben ze een eigen hok.” Steun Vrouwen van Nu in hun ambitie om de economische positie van inheemse Peruaanse plattelandsvrouwen als Edith in de achtergebleven hooglanden van Peru te verbeteren.

Vrouwen van Nu (met 45.000 leden Nederlands grootste vrouwenvereniging) maakt het mogelijk dat de Peruviaanse vrouwen zich verder bekwamen in ondernemerschap, organisatie, het begrijpen van financiële producten en de benodigde vaardigheden opdoen die bijdragen aan het vergroten van hun economische en sociale positie. Dit gebeurt samen met een plaatselijke NGO (MIDE) en de Rabobank Foundation. MIDE heeft als uitvalsbasis de stad Cuzco en ondersteunt ruim 70 krediet- en spaargroepen van vrouwen met samen bijna 6600 leden.  

De vrouwen en hun gezinnen wonen in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden. De meeste vrouwen zijn laag geletterd en zijn voor hun leven afhankelijk van wat zij zelf kunnen fokken, verbouwen of produceren of verhandelen. Op deze hoogte gaat het vaak om granen en aardappelen en kippen of cavia's (een delicatesse in Peru).

Concrete resultaten die met uw bijdragen worden gerealiseerd zijn b.v. de verbetering van de kwaliteit van leven zoals aparte verblijven voor de beesten, stromend water aan huis, betere zorg en opleiding voor de kinderen en verbeterde organisatie van de  (huishoud)werkzaamheden. Naar mate de vrouwengroepen meer kennis opdoen en samen leren en sparen, maken ze de stap naar de verkoop van hun producten en gaan ze daadwerkelijk ondernemen. Op deze manier stijgen ze boven de armoedegrens, verbetert de positie van het gezin maar ook van de vrouw daarbinnen en van de vrouwen binnen de gemeenschap.

Dank voor uw bijdrage! U kunt het project volgen via www.vrouwenvannu.nl.

Website: http://www.vrouwenvannu.nl