Help mij leven logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 41.03

8 donateurs

Help mij leven

Stichting 'Help mij leven'

Stichting 'Help mij leven' helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

Wat doet 'Help mij leven'?
Vanuit Nederland leveren wij financiële, publicitaire, personele en morele ondersteuning aan de organisaties REMER en Sparta, die in de krottenwijken en op straat in Rio de Janeiro actief zijn. Met name REMER biedt hulpverlening van A tot Z: niet alleen eerstelijns hulp op straat, maar ook permanente opvang, resocialisatie en onderwijs. Sparta is een sportvereniging die binnen de krottenwijk behalve sportactiviteiten ook basiseducatie en sociaal-maatschappelijk werk ontplooit.

Onze missie is om straatkinderen te helpen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan. In de praktijk betekent dit dat we sinds 1988 vooral financiële ondersteuning geven aan REMER en Sparta. Ook verzenden wij af en toe kleine hoeveelheden medicijnen, speelgoed of andere materialen naar Brazilië. Daarnaast komt ieder kwartaal een nieuwsbrief uit en geven wij regelmatig presentaties in kerken en op scholen. Bovendien werft 'Help mij leven' in Nederland vrijwilligers om een periode in Brazilië te helpen. Waar mogelijk staan we de medewerkers van Sparta en REMER met raad en daad bij.

Hoe werken wij?
Stichting 'Help mij leven' is gecertificeerd volgens het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Onze stichting werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en houdt daardoor de kosten zeer laag. In de afgelopen jaren konden wij gemiddeld maar liefst 97% van alle inkomsten direct besteden aan het werk in Brazilië.

 

Website: http://www.helpmijleven.org