Kansarmen Sri Lanka logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 56.14

15 donateurs

Kansarmen Sri Lanka

Meer dan 120 projecten succesvol gerealiseerd!

Stichting Kansarmen Sri Lanka is zowel in Nederland als in Sri Lanka geregistreerd.

Met het realiseren van de eerste levensbehoefte, Drinkwater- en Sanitatie projecten, verhoogt de Stichting de kwaliteit van leven van de meest kansarme inwoners van Sri Lanka. De doelgroep bestaat uit vooral de armste plattelandsscholen en daarnaast arme woongemeenschappen, wees- en bejaardenhuizen diep verscholen in het binnenland.

‘Water and toilets are a basic need in life. This basic need brings a better health. Besides that it brings a lot of joy. Schoolteachers, parents and children are better motivated. Teachers do not like to work at schools when there is a lack of water and toilets. Water is life and the blood of the earth’.

Korte lijnen, motivatie, stabiliteit, duurzaamheid, betrokkenheid van de plaatselijke bevolking, beschikbare waterkennis en frequente terugkoppeling van de bereikte resultaten zijn de kracht van het project Kansarmen Sri Lanka.

Al vanaf het eerste begin is sprake van een open en professionele samenwerking en betrokkenheid tussen de initiatiefnemers in Nederland en de betrokken medewerkers in Sri Lanka.
Inmiddels zijn ruim 120 projecten gerealiseerd, waarmee zo’n 55.000 kansarmen van water en/of sanitatie zijn voorzien. Ook worden frequent gezondheidslessen gegeven.

Middels geregelde werkbezoeken wordt onderhoud en continuïteit van de voorzieningen gewaarborgd. Reis- en verblijfkosten worden bij de werkbezoeken uit eigen portemonnee betaald.


Het realiseren van schoon drinkwater, veilige toiletten en gezondheidslessen vormt de beste basis voor de toekomst van jongeren!

Voor 10 euro per kind worden sterk verbeterde voorzieningen gerealiseerd. Elke euro in Sri Lanka is daarbij vijftien keer zoveel waard als in ons land. Bovendien voegt Wilde Ganzen 55% toe aan uw donatie!


Website: http://www.kansarmensrilanka.nl