EJO Burundi logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 63.10

11 donateurs

EJO Burundi

‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.’
- Nelson Mandela –


Met deze woorden beschrijft Nelson Mandela treffend het belang van onderwijs. Educatie is de sleutel tot ontwikkeling en een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid. Tevens vormt educatie een prachtig middel om vormen van ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie aan te pakken.

Burundi, een klein land in het oostelijk midden van Afrika, wordt gekenmerkt door een roerig verleden van staatsgrepen, conflicten en genocide. Dit heeft een verwoestend effect gehad op het sociale, politieke en economische leven. Na afloop van de burgeroorlogen waren de  infrastructuur, het onderwijs, het zorgsysteem en de economie van het land voor een groot deel verwoest. Op dit moment wordt in Burundi hard gewerkt aan wederopbouw van het land, maar ondanks deze inspanningen is de toegang tot en de kwaliteit van onderwijs nog beperkt en blijven er nog vele dieper liggende oorzaken van problemen over, die nog niet aangepakt zijn. Stichting Educatie Jongeren in Ontwikkeling (EJO) Burundi wil bijdragen aan de ontwikkeling van Burundi door het vergroten van de toegang van kinderen en jongeren tot educatie. Daarnaast beoogt de stichting met de uitvoering van haar activiteiten de vredesopbouw in Burundi te bevorderen.

Dit tweeledige doel is leidend voor de activiteiten van Stichting EJO. Door dit doel als uitgangspunt van handelen te nemen, is Stichting EJO ervan overtuigd dat zij een bijdrage kan leveren aan het creëren van meer kansen voor Burundezen.

 

Visie Stichting EJO Burundi
Ontwikkeling door onderwijs biedt kinderen en jongeren kansen voor een betere toekomst. Stichting EJO draagt hieraan bij door het vergroten van de toegang tot educatie in Burundi, ongeacht religie, afkomst en geslacht. Voorbeelden van activiteiten die onder dit speerpunt vallen, zijn: o.a. de bouw/onderhoud van scholen, het verstrekken van studiebeurzen, het aanstellen van leerkrachten, het verstrekken van lesmateriaal, etc. Vrede is een basisvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Door kinderen en jongeren met verschillende afkomst op jonge leeftijd samen te brengen kan een duurzame vrede bevorderd worden. Stichting EJO wil door middel van onderwijs ook bereiken dat vooroordelen en negatieve percepties van jongeren van diverse afkomst verdwijnen. Voorbeelden van activiteiten die onder dit speerpunt vallen, zijn: o.a. het gezamenlijk onderwijzen van studenten met verschillende afkomst, het organiseren van sessies om studenten met verschillende achtergronden dichterbij elkaar te brengen, het aanbieden van trainingen om vooroordelen tegen te gaan.


Stichting EJO streeft naar de verwezenlijking van het recht op onderwijs en vrede voor alle Burundezen, ongeacht religie of afkomst. Hiermee wil Stichting EJO bijdragen aan een land waarin de voorwaarden voor ontwikkeling gewaarborgd zijn en waarin kinderen en jongeren door middel van kwalitatief goed onderwijs leren om vreedzaam mee te werken aan een respectvolle, menswaardige en rechtvaardige samenleving. Door middel van het onderwijsproject kunnen verschillende kinderen en jongeren in Burundi dagelijks naar school en ontvangen zij kwalitatief goed onderwijs.


Missie EJO Burundi
Stichting EJO ondersteunt de Youth Association in Peace Mission Through Developement/Association pour la Jeunesse en Mission de Paix par le Développement, een lokaal Burundees vredes- en ontwikkelingsinitiatief, in het vergroten van de toegang tot onderwijs voor Burundese kinderen en jongeren en in vredesopbouw. Dit doen zij door het opzetten van ontwikkelings- en (vredes-) onderwijsprogramma’s voor de kinderen en jongeren in Burundi.


De primaire doelgroep zijn de jongeren in de gemeenschap Rumonge, 80 kilometer ten zuiden van de hoofdstad van Burundi, Bujumbura. Het vergroten van toegang tot onderwijs voor de kinderen en jongeren en het bevorderen van verzoening en vrede binnen deze doelgroep (zodoende worden de ontwikkelingskansen voor deze jongeren vergroot) is leidend voor het werk van de stichting.

Website: http://www.ejoburundi.nl