Maame Mary's Foundation logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 10.45

5 donateurs

Maame Mary's Foundation

De stichting stelt zich tot doel om in samenwerking met de lokale bevolking van Akropong in Ghana alle kansarme, kwetsbare (wees)kinderen, jongeren en volwassenen met weinig toekomstperspectief te begeleiden en/of (financieel) te ondersteunen in hun primaire levensbehoeften (onderdak, eten, drinkwater, kleding) maar ook in scholing en medische zorg met als einddoel een aanvaardbare levensstatus te bereiken gebaseerd op een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid.

Website: http://www.maame-marys-foundation.nl/