Van Doorn Stichting logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 47.02

6 donateurs

Van Doorn Stichting

Samenvatting hoofdactiviteiten stichting

De Van Doorn Stichting levert sinds haar oprichting in 2001 een bijdrage aan de bestrijding van armoede in Afrika en Azië door de financiering van onderwijs voor kwetsbare en kansarme jongeren. De Stichting ziet onderwijs als een belangrijk middel in de strijd tegen armoede; een opleiding vergroot de kans op een baan en heeft daarmee een positief effect op de economische en sociale zelfredzaamheid van (arme) jongeren.

De Stichting geeft invulling aan haar missie door - in de eerste plaats - de financiering van beroepsopleidingen van jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Daarnaast ondersteunt de Stichting lokale organisaties met een onderwijsdoelstelling die kleine projecten willen uitvoeren ter verbetering van de educatiemogelijkheden van jongeren, maar daarvoor niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Voor welk project gaat de stichting de donaties gebruiken?

Onze ambitie is om jaarlijks voor tenminste vier projecten de benodigde fondsen binnen te halen. Maar hoe meer en hoe sneller we financiële middelen kunnen verzamelen, hoe meer projecten we op jaarbasis kunnen ondersteunen, natuurlijk! 

De steun voor projecten kan bestaan uit:

  • een financiële bijdrage (bijv. ten behoeve van de bouw en verbouw van faciliteiten, de aanschaf van meubilair, machines, gereedschap, training van trainers, etc.),
  • het geven van advies en begeleiding (opzet van een beleidsplan, businessplan, training modules, financiële administratie en management van de instelling) en uit
  • de levering van materiaal (bijv. gereedschap of meubilair).

Ten behoeve daarvan zoekt de Stichting ook mogelijkheden om met relevante organisaties tot samenwerking te komen, zoals microkrediet-organisaties (om te bevorderen dat jonge mensen die via de Stichting een middelbare beroepsopleiding hebben gevolgd, met een klein krediet een eigen bedrijfje kunnen opstarten) en organisaties die instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (waarmee de Stichting samenwerkt) toegang tot (tweedehands) gereedschap en machines kunnen geven.

Elke 3 maanden kiezen we uit de vele ontvangen financieringsaanvragen een aantal projecten waarvoor we actief op zoek gaan naar sponsors en donateurs . Daarbij is een belangrijk criterium dat het mogelijk moet zijn om een betrouwbaar en goed contact met de lokale organisatie, waar de financiering aan wordt verleend, kan worden opgebouwd.

Help jij ons mee deze mooie projecten te realiseren? Je bijdrage wordt enorm gewaardeerd!

 

Website: http://www.vandoornstichting.nl