Global Clowning logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 81.46

17 donateurs

Global Clowning

De Global Clowning-clowns zorgen voor een duurzame verspreiding van de lach in ontwikkelingslanden door:

1. Het geven van clownsvoorstellingen;

2. Verspreiden van clownsboekjes aan de kinderen;

3. Aanbieden van clowning-workshops aan begeleiders en leerkrachten;

4. Aanbieden van duurzame training Clowning en Creativiteit aan de kinderen.


Wat mooi is het wanneer clowns de lach en lichtheid kunnen brengen aan kinderen die dat het hardst nodig hebben! Clowns voor kinderen in ontwikkelingslanden. In sloppenwijken, kindergevangenissen, ziekenhuizen, weeshuizen, tehuizen voor kinderen met een geestelijke en of lichamelijke beperking of op scholen. Om op die gezichtjes een lach te  toveren zodat zij hun problemen, armoede, pijn of verdriet voor even kunnen vergeten en lekker kunnen lachen. 

Daarnaast geven de clowns aan de begeleiders en leraren van de kinderen een workshop clowning, zodat zij de basisprincipes van clowning in de praktijk kunnen brengen en ook zelf de kinderen kunnen laten lachen en ontspannen.    

Ten slotte wordt er in overleg met een aantal scholen en instellingen gedurende drie jaar (twee weken per jaar) een training Clowning en Creativiteit (clowning, drama, zang, tekenen en schilderen) aangeboden om de kinderen zelfredzaam en weerbaar te maken. Na drie jaar zijn de scholen en instellingen zelf in staat om aan de leerlingen en omwonende kinderen onderwijs in Clowning en Creativiteit aan te bieden. Op die manier werken de Global Clowning-clowns mee aan de duurzame verspreiding van de lach over de wereld.

Voor dit mooie werk hebben wij uw steun hard nodig.

Global Clowning: de lach die komt om nooit meer weg te gaan.

Website: http://www.globalclowning.com/