Schone Kleren Campagne logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 60.60

17 donateurs

Schone Kleren Campagne

De Schone Kleren Campagne gaat voor een wereld waarin alleen kleding te koop is die onder goede arbeidsomstandigheden is gemaakt. Alle kleding hoort onder goede arbeidsomstandigheden te worden gemaakt, waarbij arbeiders de vrijheid en mogelijkheid hebben om hun eigen (mensen)rechten zeker te stellen.

85% Van de werknemers in de kledingindustrie is vrouw. De ondergeschikte positie van vrouwen in landen waar kleding wordt gemaakt, werkt direct door op de werkvloer. Vrouwen hebben de laagste functies en nauwelijks invloed in de fabrieken. Het is voor vrouwen lastiger om zich aan te sluiten bij een vakbond en zo gezamenlijk voor hun rechten op te komen. De ongelijke machtsverhoudingen tussen kledingarbeidsters en hun mannelijke collega's en werkgevers is een van de belangrijkste oorzaken van de moeilijke omstandigheden waarin zij leven en werken. Om deze omstandigheden structureel te verbeteren is het essentieel de rechten en behoeftes van vrouwelijke arbeiders centraal te stellen. Daarom is 'gender' een speerpunt van de Schone Kleren Campagne. 

Zoals Verma vertelt: “Ik werk heel veel overuren en voel me daartoe gedwongen omdat het een makkelijke manier is om iets bij te verdienen. Inkopers of de overheid komen niet achter mijn overuren want die staan helemaal niet op mijn maandelijkse loonstrookje.”

Sinds 1989 brengt de Schone Kleren Campagne (SKC) verschillende organisaties die zich met kleding bezighouden samen, om de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren. Wij baseren onze campagnestrategieën en activiteiten op de ervaringen en input van de miljoenen, voornamelijk vrouwelijke, arbeiders welke samen met onze partners worden uitgewerkt. We wijzen niet alleen op misstanden, maar dragen ook constructieve oplossingen aan.

De Schone Kleren Campagne:

  • informeert en activeert het Nederlandse publiek.
  • benadert bedrijven om ze hun verantwoordelijkheid voor de productie van hun kleding te laten nemen.
  • ondersteunt arbeiders in hun strijd voor gerechtigheid.
  • vraagt overheden goede wetgeving te implementeren en zelf verantwoord in te kopen.

De Schone Kleren Campagne is onderdeel van de Clean Clothes Campaign. In zestien landen in Europa is er een Schone Kleren Campagne. Net als de Nederlandse tak zijn dat coalities van onder andere vakbonden, consumentenorganisaties, vrouwengroepen, ontwikkelingsorganisaties en onderzoeksgroepen. Samen vormen wij een internationaal netwerk dat bestaat uit meer dan 250 vakbonden, maatschappelijke organisaties, vrouwengroepen en zustercampagnes in productie- en consumptielanden. Zo staan we in direct contact met organisaties die arbeiders vertegenwoordigen. Wij baseren onze strategieën, eisen en prioriteiten op de ervaringen en input van de miljoenen, voornamelijk vrouwelijke, arbeiders.

Website: http://www.schonekleren.nl