Stichting Joni logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 11.76

2 donateurs

Stichting Joni

Stichting Joni zet zich in voor inclusiviteit: Deelnemer zijn in jouw samenleving.

Miljoenen mensen leven in Ethiopië in een situatie die arm is aan kansen. Dit kan komen door een fysieke-, economische-, of sociale beperking. Als je met zo’n beperking te maken hebt tel je in Ethiopië niet mee. Je wordt gediscrimineerd, je mag niet naar school en je hebt geen kans op werk. Mishandeling en voortdurende stigmatisering zorgen ervoor dat je geen deelnemer mag, of kan zijn van je eigen samenleving.

Dit kan natuurlijk niet! Waar dan ook ter wereld, jij telt mee net als ieder ander. Iedereen, ongeacht beperking hoort thuis in de samenleving.

Stichting Joni maakt kinderen en volwassenen met een beperking zichtbaar in de samenleving door het beste van twee werelden bij elkaar te brengen. Wij zijn er van overtuigd dat ieder mens, in wat voor situatie dan ook, mogelijkheden, kansen en kwaliteiten heeft. Stichting Joni legt verbinding tussen verschillende ‘werelden’ van kansen, mogelijkheden en kwaliteiten. We geven waar nodig een duwtje in de goede richting en bieden mogelijkheden en resources wanneer dat noodzakelijk is. We stimuleren de gemeenschap door middel van onze projecten om hun eigen kracht te gebruiken om iedereen een thuis te bieden. Om onze doelen te realiseren ondersteunen wij projecten op het gebied van sport, educatie en werk.

Website: http://www.stichtingjoni.nl