Plan Nederland logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 169.67

39 donateurs

Plan Nederland

Plan Nederland, opgericht in 1975, is een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, godsdienstige of commerciële doelstellingen. Plan Nederland werkt aan duurzame armoedebestrijding en betere levensomstandigheden voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes.

In 51 landen, Afrika, Azië en Latijns-Amerika, voert Plan Nederland kindgerichte gemeenschapsprojecten uit en komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.
 
Visie
Plan staat voor een wereld waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen hebben. Een wereld die de rechten en de waardigheid van kinderen en de volwassenen om hen heen respecteert.

Website: http://www.plannederland.nl