Stichting Childrenshome logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 89.13

9 donateurs

Stichting Childrenshome

Hoe is Childrenshome ontstaan? 

Tijdens onze vakantie in Zuid-India met Kerstmis 2004 hebben wij een aantal dagen gelogeerd in het weeshuis Pudhu Vansantham. Dit bezoek heeft grote indruk op ons gemaakt en wij voelen ons dan ook zeer betrokken met al die kinderen die we er ontmoet hebben. Thuis gekomen zijn we tot het besluit gekomen dat we daar een helpende hand gaan toesteken. In januari 2007 werd de Stichting Childrenshome opgericht.??

Ons doel: financiële adoptie (adoptie op afstand)

Deze stichting heeft als doel financiële adoptie (adoptie op afstand) van weeskinderen en kinderen die door hun ouders in de steek gelaten zijn. Ook geeft de stichting financiële ondersteuning aan de weeshuizen waarin deze kinderen zijn ondergebracht. In oktober 2010 is de stichting gestart met het ondersteunen van kinderen die nog bij hun ouders of verwanten wonen. Dit alles in nauwe samenwerking met onze partnerorganisaties in Zuid India St. Joseph's Development Trust (SJDT) en Development of Education and Environment Trust (DEET).??? 

Het verleden van een kind kunnen we niet veranderen, ?maar met uw hulp kunnen wel hun toekomst verbeteren. Momenteel ondersteunen wij 400 kinderen. 

Samenwerking

Bij het uitvoeren van de projecten, die we jaarlijks bezoeken, wordt er nauw samengewerkt met de St. Joseph’s Development Trust te Genguvarpatty en met Development of Education and Environment Trust te Tirumangalam. De binnenkomende adoptie- en sponsorgelden komen direct ten goede aan de kinderen die in de weeshuizen wonen, aan de weeshuizen en aan de kinderen die nog bij hun ouders of familie wonen. Ieder jaar wordt door de regering de gehele financiële boekhouding van een NGO (Non Governmental Organizations) gecontroleerd. De regering stelt namelijk steeds hogere eisen aan NGO’s die kinderen helpen. En dat is maar goed ook. Er zijn nog steeds teveel Indiase organisaties die een slecht beleid voeren. Te denken valt dan aan slechte sanitaire voorzieningen, teveel kinderen in een cottage, enz. Ook een slechte financiële boekhouding kan een van de redenen zijn dat een vergunning wordt ingetrokken.

De weeshuizen?

In de vijf weeshuizen, Pudhu Vansantham, Pudhu Punal, Pudhu Udhayam, Pudhu Yugam en Pudhu Irudayam wonen 307 kinderen, waarvan er 45 verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapt zijn. Deze kinderen worden op een zo gewoon mogelijke manier opgevoed. Dat wil zeggen dat er geprobeerd wordt om het gezinsgevoel zoveel mogelijk te benaderen. De kinderen staan onder de hoede van “huis”moeders. Dit zijn weduwen die er voor zorgen dat de kinderen weer een moeder-kind en broer-zus gevoel krijgen.

Bekijk onze website en maak kennis met de kinderen die wij reeds ondersteunen en de kinderen waar wij uw hulp voor vragen. Uw hulp, in de vorm van financiële adoptie van een weeskind of steun aan een weeshuis, maakt een verschil...

Stichting Childrenshome is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 18086691

Met ingang van 1 januari 2008 is de Stichting Childrenshome aangemerkt als een Algemeen

Nut Beogende Instelling.

Kerstaktie Childrenshome 2014, een kleine donatie, van grote waarde!!

Traditiegetrouw willen we ook dit jaar de kinderen in de weeshuizen en de kinderen in de dorpen die in het ondersteuningsprogramma zitten verblijden met een kerstgift. In overleg met Br. Sebastian van SJDT en met Mrs. Prema van DEET willen we het volgende voor de kinderen gaan realiseren. Voor alle kinderen die in de weeshuizen wonen, dus ook de kinderen die nog niet financieel ondersteund worden, nieuwe kleding . Voor de gezinnen van de kinderen uit het  ondersteuningsprogramma van Childrenshome, SJDT , en DEET nieuwe kleding, geiten en kookpotten. Een geit kost ongeveer € 50,00, maar 10 x € 5,00 is ook weer een geit.

Ook u kunt hieraan een bijdrage leveren door een “kerstgift” over te maken op bankrekeningnummer NL31RABO0130137510 t.n.v. Stichting Childrenshome. Graag vermelden waar  uw donatie voor bestemd is. We hebben ongeveer € 4.500.00 nodig en de teller staat inmiddels op € 3.940,50.Laten we met z’n alle proberen om ook in Zuid-India deze kinderen een kerstgevoel te geven.

Bedankt zovast voor uw bijdrage.

Stichting Childrenshome,

Jan en Lia Mureau

 

Website: http://www.childrenshome.nl