Stichting Diyo Nepal logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 49.69

6 donateurs

Stichting Diyo Nepal

Stichting Diyo Nepal 
Biedt kleinschalige hulp aan een deel van de arme bevolking van het prachtige land Nepal. 
 
Het echtpaar Ilse en Shiva Sapkota zijn onze veldwerkers en coördineren verschillende ontwikkelingsprojecten. Ilse is Nederlandse en Shiva Nepalees, geboren en getogen in het werkgebied Dhading. De focus van het werk van Diyo Nepal ligt op drie doelen:
- Verbeteren van de leefomstandigheden
- Versterken van de zelfredzaamheid
- Vergroten van toegang tot scholing en educatie
De verkoop van boeken via YouBeDo komt ten goede aan scholing en educatie.
 
De projecten om aan deze drie doelen te werken kenmerken zich door duurzaamheid: makkelijk herhaalbaar, gebruik van lokale hulpbronnen, respect voor cultuur en milieu in het werkgebied. De kracht van Diyo Nepal ligt in de lokale betrokkenheid van de veldwerkers, met hart voor hun landgenoten. 
 
Giften komen geheel ten goede aan de projecten van en voor de lokale bevolking. De veldwerkers ontvangen een onkostenvergoeding (reis- en verblijfskosten). Bestuurders en vrijwilligers in Nederland werken Pro Deo.
 
Educatie
Educatie is de rode draad in het werk van Diyo Nepal. Oprichtster Ilse Sapkota geeft als  pedagoge en leerkracht sturing aan tal van initiatieven op gebied van scholing en educatie.  Ze draagt bij aan de opleiding en bijscholing van leerkrachten en adviseert scholen in het lesprogramma. In het werkgebied is nog veel analfabetisme, mede vanwege de schoolkosten. Met dank aan onze donateurs kan Diyo Nepal op dit moment 60 kinderen naar school laten gaan en ondersteunen de veldwerkers hun gezinnen in de opvoeding. 
 
Leefomstandigheden
De leefomstandigheden in het bergachtige gebied zijn vaak slecht: gebrekkige hygiëne, eenzijdige voeding, gebrek aan (drink)water, onvoldoende kleding.
Om in de eerste nood te voorzien helpen we de bevolking met het aanleggen van drinkwatervoorzieningen en biogasinstallaties (voor zowel betere brandstof als meststof).
 
Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid vergroten en talenten ontplooien werkt duurzaam. Diyo Nepal richt zich daarbij vooral op vrouwen, zij vormen de spil in de Nepalese samenleving. We geven hen middelen om in hun eigen onderhoud te blijven voorzien: zoals een huisgeit of zaaizaad.  
Een tiental vrouwen biedt onderdak aan toeristen, nadat Diyo Nepal hen heeft geholpen met de benodigde sanitaire voorzieningen in hun huis. Met dit homestay-project maken reizigers kennis met de lokale cultuur en leefwijze en ontvangen de gastgezinnen een aanvulling op hun inkomen. 
 
 
 

Website: http://www.diyonepal.nl