Stichting Afrikaanse Albino's logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 46.31

10 donateurs

Stichting Afrikaanse Albino's

Stichting Afrikaanse Albino’s is een kleine non-profitstichting die zich inzet voor de kwaliteit van leven van mensen met albinisme in Afrika. Door nog onbekende redenen komt albinisme vele malen vaker voor in Afrika dan in de Westerse wereld. Naar schatting heeft 1 op de 2000 tot 1 op de 5000 mensen in Afrika albinisme, waar dit in Europa 1 op 17.000 is. Deze kwetsbare groep loopt een groot risico op huidkanker, en op andere huidproblemen doordat albino’s geen pigment aanmaken. Om deze reden zijn zij niet beschermd tegen de UV-straling uit het zonlicht. In Afrika is er weinig tot geen zonnebrandcrème aanwezig. Bovendien heerst er hier veel onwetendheid over de gevaren van de zon voor mensen met albinisme. Stichting Afrikaanse Albino’s richt zich op de preventieve medische zorg voor deze groep. Wij sturen zonnebrandcrème, evenals andere UV-beschermende middelen (zonnebrillen met een UV-filter, UV-beschermende kleding en petten/hoeden) op naar verschillende projecten in 11 Afrikaanse landen. Ook hebben we in Mali een project voor de lokale productie van zonnebrandcrème, waarbij twee albino’s deze crème maken en distribueren. Ons doel is om zoveel mogelijk albino’s in Afrika structureel bescherming te bieden tegen de felle Afrikaanse zon. We willen de kans op huidkanker bij Afrikaanse albino’s verlagen, waardoor de levensverwachting, maar ook de levenskwaliteit sterk wordt verhoogd! Met de inkomsten van donaties kunnen wij transporten naar Afrika realiseren voor de al geregistreerde projecten. Ook kunnen we met deze inkomsten nieuwe groepen helpen, door deze albino’s structureel van zonnebescherming te voorzien. 

Website: http://www.afrikaansealbinos.nl