GreenDream Foundation/Academy logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 5.89

3 donateurs

GreenDream Foundation/Academy

GreenDreamFoundation ontwikkelt duurzame innovatieve concepten in de toeristische sector met armoedebestrijding als doel door het creëren van werkgelegenheid en kennisoverdracht. Op dit moment werkt de stichting het concept van GreenDreamAcademy uit, een academie die in opkomende economieën aan gebiedsontwikkeling en kennisoverdracht doet. De academie brengt eerst de omgeving van een toeristisch resort in kaart wat betreft de supply chain en de waardeketen. Vervolgens onderzoekt zij welke kennis er op dit vlak ontbreekt in de omgeving van het resort. Als sluitstuk garandeert zij dat de juiste trainingen gegeven worden om het geconstateerde kennisgat te dichten, door eerst op locatie lokale trainers te trainen die op hun beurt m.b.v. ontwikkelde trainingsmodules kennis overdragen aan de lokale bevolking. De trainingen betreffen hospitality, ondernemerschap, marketing, sales, communicatie en de aan het resort gelieerde supply chain (voedselvoorziening, transport van mensen en goederen, services, materialengebruik, het maken van lokale producten en de verkoop ervan aan toeristen).

Met haar werkwijze geeft de academie een boost aan de lokale economie, creëert zij werkgelegenheid en vergroot zij de zelfredzaamheid van de lokale bevolking. Hierdoor levert zij op een duurzame manier een bijdrage aan het terugdringen van armoede.

 
 

Website: http://greendreamfoundation.nl/green-dream-academy/