Stichting Probs4You logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 5.23

2 donateurs

Stichting Probs4You

Stichting Probs4You is een startende stichting die vanuit één organisatie hulp biedt. Dit houdt in een Intensieve en individuele begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare jongeren van 17 tot en met 24 jaar die graag zelfredzaam willen zijn. Probs4You heeft als uitgangspunt: “Hulp waar jij wat aan hebt”

De stichting is opgericht om hulp te bieden aan jongeren met problemen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan problemen op het gebied van: Schulden, opleiding en studie, loverboys en gezinssituatie.

Meestal staan dit soort problemen niet op zichzelf, maar zijn vaak met elkaar verbonden. Daardoor is het voor jongeren vaak lastig om te weten waar ze moeten beginnen en om een oplossing te zoeken voor deze problemen. Probs4You helpt daarbij! Samen met de jongere gaan we in een intensief traject aan de slag om de problemen stuk voor stuk op een gestructureerde wijze op te lossen.

Wat wij willen is de problematiek van de jongeren op langer termijn zoveel mogelijk voorkomen. Om dit voor elkaar te krijgen beginnen wij elk traject met het meetbaar maken van de zelfredzaamheid. Vervolgens regelen, organiseren en structureren wij verschillende zaken binnen hun leven die van belang zijn om tot een succesvol resultaat te komen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met organisaties als de gemeente, onderwijs en instellingen. 

Probs4You werkt samen met jongeren uit de doelgroep en zo bekijken wij wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we onze bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren? Dit betekent ook dat wij voornamelijk alleen kunnen bestaan met ondersteuning van fondsen, donaties, giften, crowdfunding en subsidies.

 

Website: http://www.probs4you.nl/