Stichting Education Runway logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 0.82

1 donateurs

Stichting Education Runway

Education Runway ondersteunt jongeren in Afrika die de ambitie hebben om docent te worden.

Zij hebben wel de benodigde kwaliteiten en drive, maar missen de financiële middelen.

Education Runway wil hen een startbaan geven zodat zij rugwind krijgen voor een betere toekomst.

Zowel voor hen zelf, als via hen, voor hun gemeenschap.

De ontvangen donaties komen geheel ten goede van vier jongeren uit Ang’iya Village, Kenia.

Zij volgen allen een onderwijsopleiding aan verschillende scholen en universiteiten in het zuidwesten van Kenia.

 

 

Website: http://www.educationrunway.nl/