Stichting Helmond San Marcos logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 6.49

2 donateurs

Stichting Helmond San Marcos

Al meer dan 25 jaar steunen vrienden en sponsoren van de Stichting Helmond - San Marcos de bewoners van San Marcos in Nicaragua, een gemeente van rond de 30,000 inwoners. 

Nicaragua is, op Haïti na, economisch het armste land van Latijns-Amerika. Velen in Europa en de Verenigde Staten hebben vooral de laatste decennia gemeend dat dit land een betere kans verdient.

Vandaar dat veel initiatieven vanuit de plaatselijke bevolking om hun sociale en economische levensomstandigheden te verbeteren zijn gesteund.

Het doel van Stichting Helmond-San Marcos is vooral het ondersteunen van initiatieven van de bewoners van San Marcos om verbetering te brengen in hun primaire levensbehoeften.

Te denken is dan aan onderwijsdeelname voor alle kinderen, verbetering van schoolvoorzieningen, ouderenzorg, gezondheidszorg, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

 

Projecten die we met donaties via YouBeDo ondersteunen

Ruim 10 jaar geleden hebben we voor de (dakloze) oudere inwoners van San Marcos een ouderenopvanghuis gebouwd, Horizonte genaamd. Afgelopen jaar hebben wij Horizonte bezocht en constateerden wij veel achterstallig onderhoud.

De aandacht gaat met name naar de oudere vaak demente bewoners. De donaties via YouBeDo gaan we gebruiken om bij te kunnen dragen aan het onderhoud en verbeteringen van het pand.

Daarnaast willen wij voor de schoolgaande kinderen ondersteuning bieden aan de verbetering van hun leermiddelen. En dan met name voor de kinderen die niet zo makkelijk mee kunnen komen op school.

Dit doen we in samenwerking met Mined. Het Ministerie van Onderwijs in Nicaragua.

Website: http://www.helmond-sanmarcos.nl/