Stichting Spiritueel Innovatie Fonds logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 14.78

3 donateurs

Stichting Spiritueel Innovatie Fonds

De laatste jaren lijkt zich een versnelling voor te doen op het gebied van het scheppen en uitwerken van nieuwe ideeën en initiatieven op diverse terreinen zoals ondernemerschap, gezondheidszorg en organisatie, overal ter wereld. De mensen organiseren meer zelf, wachten niet op de politiek en nemen hun verantwoordelijkheid voor een betere samenleving. De initiatieven zijn legio: van burenhulp (zoals bv in Italië en Griekenland) tot het drukken van eigen geld in wijken, zodat werkgelegenheid ter plekke bewaard blijft.

De missie van het Spiritueel Innovatie Fonds is het versnellen en helpen realiseren van nieuwe maatschappelijke initiatieven vanuit spirituele waarden. Hierbij wordt aan alle facetten en dimensies van het mens zijn aandacht geschonken, zowel op individueel als op groep en maatschappelijk niveau.

Om nieuwe en bestaande initiatieven en projecten te ondersteunen werft de stichting fondsen. Spiritualiteit zal een centraal gegeven van die initiatieven en projecten uitmaken. Het Spiritueel Innovatie Fonds is een fondsenwervende stichting met een ANBI-status.

Website: http://www.spiritueelinnovatiefonds.org/