Voorleesexpress Vechtstreek logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 0.00

Voorleesexpress Vechtstreek

Bibliotheek Gooi en Meer heeft als missie: "De bibliotheek verbindt en daagt uit !"

Als openbare bibliotheek kennen wij vijf kerntaken:

  • Kennis en informatie
  • Ontwikkeling en educatie
  • Kennismaking met literatuur, kunst en cultuur
  • Ontmoeting en debat

Deze zijn vertaald naar vier programmalijnen: taal en leesbevordering, participatie en zelfredzaamheid, terugdringen laaggeletterdheid en een leven lang leren.

De donaties zullen gebruikt worden voor de voorleesexpress.

De VoorleesExpress is een leuk en laagdrempelig project voor kinderen tussen de 2 en 8 jaar om met lezen aan de slag te gaan op een speelse manier. Het is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met taal en lezen en hierbij thuis extra ondersteuning kunnen gebruiken. Meer taalvaardigheid geeft kinderen betere kansen op school. Kinderen kunnen wennen aan boeken en verhalen, gaan boeken en lezen leuker vinden en gaan zelf meer lezen.

Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De VoorleesExpress is een project waarbij we dit cijfer proberen terug te dringen door kinderen met een taalachterstand 20 weken lang, eenmaal per week thuis voor te lezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen en verbindt mensen met verschillende achtergronden met elkaar.

De donaties zullen gebruikt worden voor de VoorleesExpress. De VoorleesExpress richt zich op gezinnen met kinderen tussen de 2 tot 8 jaar met een taalachterstand. Vrijwilligers lezen 20 weken bij het gezin voor met als doel:

·         Taal van kinderen te verbeteren

·         Taalomgeving te verrijken

·         Vergroten van sociale ontmoetingen in wijk / woonplaats

·         Versterken van partnerschap tussen ouders en school. 

Website: http://voorleesexpress.nl/locatie/vechtstreek

De VoorleesExpress wordt uitgevoerd door de Bibliotheek Gooi en meer en Bibliotheek Huizen- Laren- Blaricum.

Website: http://www.bibliotheekgooienmeer.nl