Mathare Girl Power Project logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 0.51

1 donateurs

Mathare Girl Power Project

Wij streven naar een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van kwetsbare meisjes en tienermoeders in de sloppenwijken van Nairobi (Kenia).
Ons doel is een vakschool, met de belangrijkste faciliteiten onder één dak.

Wat wij willen aanbieden:

– beroepsopleidingen (kapsalon en naaiatelier)

– basiscurssusen in computervaardigheden, engels en rekenen

– kinderopvang

– inloopcentrum voor sociaal-emotionele hulpverlening

De kapsalon is inmiddels in bedrijf.
Dankzij de hulp van vele donateurs en vrijwilligers. Maar er is meer geld nodig. Zodat ook de andere doelen zoals het naaiatelier, de crèche en het inloopcentrum verwezenlijkt kunnen worden.

De armoede in de sloppenwijk Mathare is schrijnend. Zo’n 600.000 mensen wonen op een oppervlakte van slechts enkele vierkante kilometers zonder electriciteit, stromend water of sanitaire voorzieningen.
Werkeloosheid, criminaliteit, geweld, drugs- en alcoholmisbruik zijn aan de orde van de dag.
Veel meisjes en vrouwen zijn slachtoffer van aanranding en verkrachting en worden op jonge leeftijd moeder en komen noodgedwongen in de prostitutie terecht.

Het Mathare Girl Power Project wil deze vicieuze cirkel van armoede doorbreken.
Door weesmeisjes en tienermoeders in Mathare perspectief te bieden op een zelfstandig, menswaardig bestaan.

Op een gezonde, hoopvolle toekomst !

Website: http://www.matharegirlpowerproject.com