Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 0.00

Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis

De stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis heeft ten doel het veraangenamen van de zorgervaring en het verblijf van patiënten en hun naasten in het Groene Hart Ziekenhuis en haar transmurale partners. Ze realiseert dat door het uitvoeren van daarop gerichte projecten die buiten de financiering van de reguliere zorg vallen. Om projecten te kunnen uitvoeren, vergroot zij de verbondenheid met het GHZ en genereert zij (financiële) middelen. 

Website: https://vriendenvanhetghz.nl