Creditino logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 61.55

4 donateurs

Creditino

Stichting Creditino is opgericht in 2004 en bestaat uit een groep jonge ondernemende vrijwilligers. Aangemoedigd door de successen van microfinanciering in Azië en Afrika, proberen wij vanuit Nederland fondsen te werven en te verstrekken voor projecten in ontwikkelingslanden.

De ongelijkheid van de welvaartsverdeling in de wereld  blijft toenemen. Met Creditino hopen we verschil te maken door het verstrekken van microkredieten tegen een lage rente. We hebben gemerkt dat grote hulporganisaties niet alle verzoeken om microkrediet honoreren, en in sommige gevallen niet efficiënt omgaan met haar financiële middelen door de hoge vaste organisatie kosten. Bij Creditino gaat meer dan 95% van het gedoneerde geld naar de projecten.

Creditino is actief in Guatemala, Kenia en India en verstrekt microkredieten aan groepen van 5 tot ruim 100 personen. Daarbij richt Creditino zich vooral op de vrouwen, want vrouwen kunnen beter met geld omgaan. Bovendien hebben vrouwen in ontwikkelingslanden vaak een grotere sociale achterstand dan mannen.

Tot op heden zijn alle projecten die door Creditino zijn gefinancierd volledig terugbetaald. Dat betekent uiteraard niet dat we het geld weer op onze eigen rekening zetten: iedere lening wordt opnieuw uitgeleend aan een volgende groep. Zo helpt uw donatie meer dan één keer!

Website: http://www.creditino.org