Nederlandse Vereniging Voor Autisme logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,427.50

260 donateurs

Nederlandse Vereniging Voor Autisme

NVA
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) wil zorgen voor een autismevriendelijkere omgeving voor kinderen en volwassenen. De NVA maakt zich al meer dan 30 jaar sterk voor mensen met autisme en hun ouders.

Ons doel is de maatschappelijke positie van kinderen en volwassenen met autisme te versterken. Wij proberen een bijdrage te leveren aan de vermindering of de oplossing van de problemen waar kinderen en volwassenen met autisme mee te maken hebben.

AutismeFonds
Het AutismeFonds is opgericht door en gelieerd aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) met het doel fondsen te werven voor onderzoek, voorlichting, educatie en lotgenotencontact. Bijzondere projecten van de NVA worden ook ondersteund vanuit het fonds, bijvoorbeeld het project Autipas.

Website: http://www.autisme.nl