Oasebos logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 14.43

4 donateurs

Oasebos

Oasebos is een professionele en onafhankelijke stichting die zich inzet voor de aankoop en duurzame instandhouding van bedreigde tropische bossen. Oasebos hanteert daarbij een zeer beperkte overhead en een transparante financiële verantwoording.

Gezonde en florerende ecosystemen zijn essentieel voor het voortbestaan van het leven op aarde. De meest ontwikkelde en waardevolle ecosystemen bevinden zich in tropische bossen en helaas verdwijnen deze momenteel sneller dan ooit. De bevolkingstoename en de (korte termijn) gerichtheid op economische groei zijn de voornaamste oorzaken van dit verdwijnen. Volgens de zogenaamde rode lijst van de World Conservation Union (IUCN) worden er 12.000 planten en diersoorten in de wereld met uitsterven bedreigd. Het zijn weliswaar de mensen die deze bedreiging veroorzaken, maar het zijn ook de mensen die voor herstel kunnen zorgen. De initiatiefnemers van Oasebos willen hun steentje bijdragen aan de bescherming van het oorspronkelijke woud op een actiegerichte manier. Zij hebben ervoor gekozen dit te doen door middel van aankoop gevolgd door bescherming.

 

\"youbedo\"

Website: http://www.oasebos.nl