Bears in Mind logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 117.28

15 donateurs

Bears in Mind

Wereldwijd steunt Bears in Mind projecten om beren in het wild te beschermen en beren in nood te helpen. Bears in Mind is de beheerder van Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen, een semi-natuurlijk opvangcentrum voor mishandelde en getraumatiseerde beren.

Beren beschermen

De projecten van Bears in Mind richten zich op drie kerngebieden: Natuurbescherming, Welzijn, en Voorlichting & Educatie. Het leefgebied van de beer moet beschermd worden, maar de lokale bevolking moet ook leren dat beren mogelijkheden bieden voor eco-toerisme. Er zijn veel simpele manieren om landbouwgebieden tegen beren te beschermen, maar de kennis en de middelen moeten er wel zijn. Pas als iedereen het nut van berenbescherming inziet, heeft het opvangen van beren ook echt zin. Bears in Mind werkt samen met lokale NGO's en betrekt altijd alle partijen om samen tot een duurzaam resultaat te komen. 

Wilt u ons helpen? Word ook een berenbeschermer! 

Website: http://www.bearsinmind.org/