LombokCare logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 547.61

12 donateurs

LombokCare

De stichting heeft ten doel het bieden van hulp en zorg aan hulpbehoevenden die in de maatschappij op Lombok een slechte kans hebben.

Dit door het verwezenlijken van kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het gebied van primaire levensbehoeften, onderwijs, zorg en werkOok streeft LombokCare naar ‘bewustwording’ in Nederland van armoedeproblematiek in ontwikkelingslanden. Hiervoor is de stichting gericht op verschillende doelgroepen, maar zal voornamelijk het onderwijs in Nederland hierbij betrekken; kinderen zijn de toekomst!

Website: http://www.lombokcare.com