Sarvodaya Nederland logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 130.94

4 donateurs

Sarvodaya Nederland

Lang voordat wij in Nederland spraken over achterstandswijken, microkredieten en empowerment bracht Sarvodaya dat in praktijk. Al meer dan 50 jaar, in heel Sri Lanka, ongeacht geloof of politieke stroming. Sarvodaya betekent groeien door te delen. Met steun van Sarvodaya nemen Sri Lankanen hun lot in eigen hand, solidair, zelfredzaam en onafhankelijk daar gaat het om.

 

Sarvodaya Nederland is opgericht in 1981. Het belangrijkste doel was activiteiten te ontwikkelingen, die gebaseerd zijn op de grondprincipes van de Sarvodaya Shramadama Movement in Sri Lanka: geweldloosheid, gelijkheid en samen delen. De vereniging was na de oprichting maar korte tijd actief. Halverwege de tachtiger jaren laaide in Sri Lanka een gewapend conflict op, gericht op een onafhankelijke Tamilstaat. Als gevolg hiervan nam in Nederland de belangstelling voor de Sarvodaya-denkbeelden af. De vereniging bleef ‘slapend’, in de hoop op verbetering van de situatie in Sri Lanka. In 2000 besloot een aantal mensen om de landelijke vereniging nieuw leven in te blazen. 


Sindsdien werkt Sarvodaya Nederland vooral samen met de Sarvodaya Suwasetha Sewa Society, de werkeenheid voor `social welfare`. Op incidentele (project-)basis wordt samengewerkt met andere onderdelen binnen de Sarvodaya-organisatie. Sarvodaya Nederland ondersteunt een aantal opvangvoorzieningen voor gehandicapte kinderen, een opvanghuis voor tienermoeders en het Community Based Rehabilitation project, waarbij gehandicapten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving worden begeleid. Deze voorzieningen en projecten redden het niet met de (beperkte) financiële bijdrage, die ze van de Srilankaanse overheid ontvangen. Sommige draaien zelfs volledig op financiële steun vanuit Nederland. Dat betekent, dat we ieder jaar opnieuw moeten zorgen voor voldoende inkomsten om de continuïteit veilig te stellen. Dat is geen eenvoudige opgave. Veel sponsors willen wel éénmalige en concrete doelen steunen, maar zich niet voor langere tijd aan een organisatie binden. Ook de meeste fondsen subsidiëren alleen op projectbasis. Het vergt veel creativiteit, inventiviteit of soms gewoon ook mazzel om voldoende middelen bijeen te krijgen.

 

De samenwerking met Suwasetha gaat verder dan alleen financiële steun. Er is ook behoefte aan uitwisseling van kennis en deskundigheid, die in Sri Lanka zelf onvoldoende aanwezig is of nog in de kinderschoenen staat. Werken binnen Sarvodaya is echter geen éénrichtingsverkeer. Er is sprake van een onderlinge wisselwerking en een permanente uitwisseling van opvattingen en ideeën over ontwikkelingssamenwerking, hulpverlening, samenlevingsopbouw, vredesvraagstukken etc.