Ayni Bolivia Nederland logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 76.87

9 donateurs

Ayni Bolivia Nederland

Onderwijs is noodzakelijk om structureel en duurzaam armoede te bestrijden en gelijkheid in de samenleving te bevorderen. Het inzetten van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is daarbij onontkoombaar. Hierdoor wordt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs verhoogd, maar verbetert uiteindelijk ook de toegang tot de arbeidsmarkt.
 
De strategie van zowel Ayni [1] Nederland als Ayni Bolivia is er opgericht te voorkomen dat het gebrek aan ICT kennis een reden is voor sociale en economische uitsluiting, nu en in de toekomst. Door het gebruik van ICT te stimuleren, voornamelijk voor kansarme kinderen en jongeren in Bolivia, leveren wij een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling.
 
Hierbij geven we invulling aan een aantal UN millenniumdoelen[2] en de Millenniumdoelen Post 2015.
 
Concreet betekent dit dat we inzetten op de verbetering van de onderwijskwaliteit door:
  • Inrichten van computercentra op Boliviaanse openbare scholen in afgelegen gebieden;
  • Het trainen van Boliviaanse docenten;
  • Ondersteuning van Boliviaanse jongeren op het gebied van onderwijs met behulp van ICT;
  • Ontwikkelen en verspreiden van educatieve software in Bolivia.[1]     Ayni is een woord uit de oude inheemse Andes taal Quechua en betekent zoveel als “wederkerigheid”.
 
[2]     Conform de United Nations Millennium Declaration zoals regeringsleiders van 191 landen die in september 2000 overeenkwamen.

Website: http://www.ayni.nl