Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 41,120.70

2711 donateurs

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Talent mag nooit verloren gaan.

Daarom helpt het UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en werk. Zo stellen wij vluchtelingen in staat zich verder te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij. Het UAF gelooft in het talent en doorzettingsvermogen van vluchtelingen. Wij bieden ze een kans om zich te ontplooien. Doet u mee?

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is opgericht in 1948.
Wij begeleiden vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. In 2017 begeleidde het UAF ruim 3000 vluchtelingstudenten. Het UAF is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij zijn vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Ook heeft het UAF het CBF keurmerk. 

Website: http://www.uaf.nl


Voltooide projecten van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Help een vluchteling-student studeren

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Doelbedrag € 2.500,00
Nederland

Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bestemd voor collegegeld, taalcursussen, boeken, computer, reiskosten en andere studiekosten. De financiële ondersteuning van vluchtelingstudenten door het UAF verschilt per student, afhankelijk van zijn of haar situatie.

Lees meer Lees minder


Bied vluchtelingen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen !

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Doelbedrag € 2.500,00
Nederland

Bied vluchtelingen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen !

Opnieuw studeren is de enige kans voor vluchtelingen om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. 
Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. 
Gemiddeld kost deze begeleiding €2.500 per jaar (gemiddelde kosten per hbo/wo student per jaar). 
Dit geld is bestemd voor begeleiding en financiering van studie gerelateerde kosten zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computer en reiskosten.

Het UAF is er vooral voor de student die het moeilijk heeft. De mate waarin we iemand financieel ondersteunen, hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie, van de studiefase waarin de student zit en of een student recht heeft op studiefinanciering (vanaf dertig jaar heb je geen recht meer op studiefinanciering). Of een student wel of niet een beroep kan doen op het inburgeringsbudget, speelt ook mee. 
Het UAF betaalt geen kosten voor levensonderhoud.

Het UAF biedt ook begeleiding door professionele studiebegeleiders en arbeidsconsulenten. Wij adviseren vluchtelingen bij hun studiekeuze en maken het financieel mogelijk om hun taalkennis en studievaardigheden verder te vergroten. 
Wanneer een vluchteling eenmaal studeert aan een hoger onderwijsinstelling coacht de UAF studiebegeleider waar nodig en onderhoudt de contacten met decanen en docenten. 
De UAF arbeidsconsulent begeleidt de vluchteling in het laatste traject van zijn studie naar de arbeidsmarkt met sollicitatietrainingen en 
netwerkbijeenkomsten met werkgevers. Gemiddeld neemt dit traject zes jaar in beslag.

Veel vluchtelinge studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. 
Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

In 2016 begeleidde het UAF 2.463 vluchtelingstudenten. In 2015 nam het UAF 550 nieuwe studenten aan. In 2016 steeg dat aantal tot 951. Van het aantal nieuwe studenten was in 2015 51% van Syrische afkomst. In 2013 was dat percentage nog 8%. 
Op termijn verwacht het UAF mogelijk een verdubbeling van het aantal aanvragen voor begeleiding. Om deze groei te kunnen faciliteren is een substantiële stijging van de inkomsten nodig.

Lees meer Lees minder


UAF: Laat talent niet verloren gaan. Investeer nu in vluchtelingen!

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Doelbedrag € 4.500,00
Nederland

Talent mag nooit verloren gaan.

Daarom helpt het UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en werk. Zo stellen wij vluchtelingen in staat zich verder te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij. Het UAF gelooft in het talent en doorzettingsvermogen van vluchtelingen.
Wij bieden ze een kans om zich te ontplooien. 

Bouwen aan een nieuw bestaan in Nederland 
Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Ook komen er veel jongere vluchtelingen die hun studie hebben moeten afbreken of geen kans hebben gekregen om te studeren vanwege hun vlucht.
Studeren en bijscholen is vaak nodig om weer verder te kunnen gaan. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Welke financiële hulp ontvangt een vluchtelingstudent?
Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bestemd voor collegegeld, taalcursussen, boeken, computer, reiskosten en andere studiekosten. 

Vluchtelingen hebben een lastig financieel vertrekpunt. In tegenstelling tot veel Nederlandse studenten hebben ze geen financiële hulp van ouders, en geen tijd voor een bijbaantje.
Veel van hun tijd gaat op aan het leren van de taal en het volgen van de studie.

De mate waarin we iemand financieel ondersteunen, hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie, van de studiefase waarin de student zit en of een student recht heeft op studiefinanciering (vanaf dertig jaar heb je geen recht meer op studiefinanciering). Of een student wel of niet een beroep kan doen op het inburgeringsbudget, speelt ook mee. Het UAF betaalt geen kosten voor levensonderhoud. 

Doelstelling: Met €4.500,- kan het UAF gemiddeld 2 vluchtelingstudenten een jaar begeleiden. 

Lees meer Lees minder