My Book Buddy logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 685.00

16 donateurs

My Book Buddy

My Book Buddy stimuleert het lezen door kinderbibliotheken op te zetten en gaat er hierbij vanuit dat de boeken ook daadwerkelijk uitgeleend worden. Door de schoolomgeving als locatie te gebruiken is de bibliotheek voor veel kinderen wel bereikbaar en stimuleren de leerkrachten en de klasgenootjes de continuïteit.

Missie en visie
Lezen is een basisbehoefte die toegang verschaft tot een andere en nieuwe wereld. Voor het volgen van onderwijs moet je kunnen lezen. Leesvaardigheid moet je ontwikkelen door het regelmatig te doen: eerst technisch lezen, vervolgens begrijpend lezen en dan genieten van teksten en informatie verzamelen. Dit veronderstelt echter dat er boeken voorhanden zijn om je deze vaardigheden eigen te maken. Op veel plaatsen in ontwikkelingslanden zijn deze boeken niet beschikbaar, ze zijn te duur voor de meeste mensen om aan te schaffen en er is geen bibliotheek waaruit je de boeken kunt lenen. Kortom er is geen leesinfrastructuur en leescultuur. Toch is dit noodzakelijk om een van de millennium doelen te realiseren: Elk kind moet in 2015 naar school.

Strategie
De programmalijn van My Book Buddy start in de eerste klas van het primair onderwijs en voorziet elke groep van een verrijdbare boekenkast voorzien van voldoende boeken in eigen taal per leeftijd en niveau om wekelijks een keuze te maken en een nieuw leesboek mee naar huis te nemen. De kasten worden aan de hand van een bouwtekening door de lokale bevolking gemaakt. Een handzaam rugzakje beschermt het boek tijdens het transport. De leerkrachten krijgen een training waarbij aandacht is voor het belang van lezen voor de ontwikkeling van het kind, ze krijgen suggesties aangereikt voor leesbevorderende activiteiten en voor het opzetten van een eenvoudig administratief systeem. Het onderling uitwisselen van de resultaten bevordert het schoolmanagement. Participatie is daarbij een sleutelwoord. Op My Book Buddy dag, de wekelijkse ruildag wappert de My Book Buddy vlag als herkenningsteken.

Periodiek informeren de scholen over de vorderingen en kunnen nieuwe boeken worden aangevraagd. Samenwerking met lokale partners draagt ertoe bij dat de activiteiten duurzaam verankerd worden.

Website: http://www.mybookbuddy.nl/