HelpTeamWork logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 43.35

5 donateurs

HelpTeamWork

Stichting HelpTeamWork wil ieder mens buiten West-Europa, kind of volwassene, de mogelijkheid geven een menswaardig bestaan op te bouwen.

Op dit moment steunt HelpTeamWork het volgende project:
Gezinshuis Mombasa, Kenia.

In het gezinshuis in Mombasa (Kenia) worden 10 weeskinderen opgevangen door een ‘moeder’. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van deze weeskinderen om weer op te groeien in een gezin. Dat kan in Gezinshuis Mombasa.
De moeder is de spil in het gezin en zorgt voor de opvoeding van de kinderen. In deze veilige omgeving krijgen de kinderen o.a. normen en waarden aangeleerd. En belangrijk is dat de kinderen de kans krijgen een opleiding te volgen, zodat zij in hun eigen toekomst kunnen voorzien. Sinds mei 2012 is HelpTeamWork verantwoordelijk voor dit project. Het gezinshuis draait vanaf september 2012. We hopen samen met u de 10 kinderen toekomst te mogen geven.

Stichting HelpTeamWork onderscheidt zich op verschillende punten, o.a.:
1.    HTW steunt meerdere projecten
2.    HTW levert naast fondswerving ook professionele ondersteuning (advies, steunen bij schrijven van projectplannen e.d.) aan de projecten
3.    HTW streeft naar landelijke bekendheid
4.    HTW maakt geen onderscheid naar geloof, ras, geaardheid of levensovertuiging
5.    100% van de donaties komt ten goede aan de projecten
6.    HTW bestaat louter uit onbetaalde vrijwilligers

 

 

Website: https://www.helpteamwork.nl