Childhood Friends Nederland logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 106.78

5 donateurs

Childhood Friends Nederland

Childhood Friends Nederland

Childhood Friends ondersteunt weeskinderen op het platteland van China. Onze focus ligt op één van de armste en droogste provincies van China: Ning Xia. Deze extreem droge provincie in het Noord-Westen van China kent slecht één weeshuis, dat tevens dient als opvangcentrum  en kennisontwikkelingscentrum voor de behandeling van gehandicapte kinderen.


Wij streven ernaar om zo min mogelijk kosten te maken en zo alle hulpgelden maximaal ten goede te laten komen aan de kinderen van Ning Xia. De bestuursleden van Childhood Friends worden niet betaald en ontvangen ook geen onkostenvergoedingen. Reizen van bestuursleden naar onze projecten vinden plaats op eigen kosten. De ingezamelde gelden worden besteed aan het opvangen van gehandicapte kinderen in pleeggezinnen, het onderwijs van de weeskinderen (variërend van kleuteronderwijs tot beroepsonderwijs) en de aanschaf van hulpmiddelen als rolstoelen, looprekjes e.d.


Het door ons ingezamelde geld wordt in China onder het toeziend oog van de Amity Foundation besteed.  De Amity Foundation is een Chinese protestants-christelijke organisatie met een grote staat van dienst op het gebied van hulpverlening op het Chinese platteland. Amity is een NGO (non-gouvernementele organisatie) en opereert volkomen onafhankelijk van de Chinese overheid.


Childhood Friends heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat we een door de belastingdienst erkende goededoelen-organisatie zijn. Uw giften aan Childhood Friends zijn dan ook volledig aftrekbaar van de belastingen. Binnenkort kunt u meer informatie vinden op onze website: www.childhoodfriends.nl

Website: http://www.childhoodfriends.nl