Tomoka Support logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 982.88

204 donateurs

Tomoka Support

 

Wij gaan samen de extreme armoede in Togo te lijf

Stichting Tomoka Support is opgericht in 2011 om onze partner Tomoka Togo te helpen de projecten die zij hebben opgezet te realiseren. Deze projecten bevinden zich in een straatarme streek in zuidwest Togo. In het zeer afgelegen dorpje Avégamé heeft de bevolking geen beschikking over schoon water, latrines en basis-gezondheisvoorzieningen. Er is een schooltje, dat slechts door onze steun kan overleven.


Als STS steunen wij daar een vijftal projecten: een waterput, latrines, de school, fruit en energiebomen en de voetbalclub. Bij alle projecten horen ook voorlichting en instructie w.b. beheer. Door schoon water en latrines zal de gezondheid van de bevoking toenemen en houden de vrouwen meer tijd over om groente te verbouwen tussen de fruitbomen. De energie bomen(jatropha) leveren olie die gebruikt kan worden om op te koken. De voetbalclub versterkt de onderlinge sociale contacten en geeft gelegenheid voor cursussen voor ouderen,bv. na het kijken naar een wedstrijd.


We hebben veel contact met onze Togolese partner en krijgen regelmatig foto’s toegestuurd. We weten zeker dat onze (en dus ook uwe) donaties direct op de bestemde plaats komen.

 

Voor meer informatie over onze stichting en foto’s zie: www.stichtingtomokasupport.org

Website: http://www.stichtingtomokasupport.org/


Voltooide projecten van Tomoka Support

Spelen en lezen met kleuters in Avégamé, Togo

Tomoka Support

Doelbedrag € 900,00
Avégamé, zone Kpekpeta, zuidwest Togo

Als stichting steunen wij de bevolking van Avégamé (Togo), en met name de kinderen. 
De school heeft onze prioriteit en afgelopen dec/jan. is er een nieuwe school geopend. De school heeft vrijwel geen leermiddelen want er is (nog) geen overheidsbekostiging. 

Deze school ontvangt leerlingen van diverse stammen, die allen een andere taal spreken. Het onderwijs is echter in het Frans. 
Ter voorbereiding willen we een kleuterklas starten waarin basale woordkennis in het Frans wordt aangeleerd, d.m.v. voorlezen, plaatjes kijken, t.p.r., spelletjes.

De school bezit vrijwel geen leesboeken en helemaal geen spelmateriaal.
Met nieuwe materialen hopen we de overgang naar de 1e klas soepeler te laten verlopen en de leerlingen sneller te laten doorstromen.

In jan. j.l. bezochten wij het dorpje en de school en toen bemerkten wij dat vooral de eerste klas een probleem is. De kinderen spreken allerlei talen, behalve Frans, de officiële schooltaal. Een kleuterklas is er niet, daar is geen geld voor, de ouders kunnen dat niet betalen. Gevolg is dat het tempo in de 1e klas heel laag is en er te veel uitval is. We brachten wat boeken mee en daar was men heel blij mee. Hierdoor worden de mogelijkheden van de kinderen én de onderwijzers vergroot. Meer en goed materiaal voor een kleutergroep is dus zeer welkom.

Lees meer Lees minder